Thumb

EĞİTİM PROGRAMLARI

İşverenlerin en çok dikkat etmesi gereken konu hiç şüphesiz çalışanlarının can sağlığını koruyarak ve güvenli şekilde işlerini yürütmesidir.  İş yerinizde istenmeyen kazaların yaşanmaması için gereken önlemler alınmalıdır.

Eğitimler Ne Zaman Yenilenmeli?

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

Eğitim Süreleri Ne Kadardır?

 Çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde;

a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

olarak her çalışan için düzenlenir.”

 

Eğitim Konuları Nelerdir?

Genel Konular

Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler,

Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları,

İşyeri Temizliği ve Düzeni,

İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar

 

Sağlık Konuları

Meslek Hastalıklarının Sebepleri,

Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması,

Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri,

İlk yardım

Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim

 

Teknik Konular

Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri,

Elle Kaldırma ve Taşıma,

Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma,

İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı,

Ekranlı Araçlarla Çalışma,

Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri,

İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uygulanması,

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri,

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı,

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü,

Tahliye ve Kurtarma

 

Diğer Konular

İŞYERİNE AİT ÖZEL RİSKLER VE TEDBİRLERİ(çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

 

ÖNLEM TEDAVİDEN DAHA KOLAYDIR. ÖNLEM ALMAK İÇİN EĞİTİM ŞARTTIR.