Thumb

YANGIN EĞİTİMİ

Temel yangın eğitimi firmalardaki personele verilmesi zorunlu olan bir eğitimdir. İşletmelerdeki tehlikeler göz önünde bulundurularak yapılan işe özgü yangın eğitimi verilecektir. 1. seviye yangın eğitmenleri tarafından verilen eğitim belgelendirilecektir.

İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik madde 5’in d bendine göre;

d)Acil durumlarla mücadele için işyerinin ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir.

İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik madde 11’e göre;

İşveren; işyerlerinin tehlike sınıflarına göre çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

a) Arama, kurtarma ve tahliye,

b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.


Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler

Ülkemizde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun çıkması ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusunda birçok çalışma başlatılmış ve bu çalışmalar çok farklı şekillerde ilerlemekte. Bunların içinde tüm personele ve acil durum ekiplerine verilmesi gereken yangın eğitimleri de bulunmakta. Özellikle yangın eğitimlerinde çok farklı yanlış anlaşılmalar bulunmakta, yapılan birçok çalışmanın slâyt gösterilerinden öteye geçmediği ve işletmelerde tatbikat ve gerçek yangın senaryoları hazırlanmadan eğitimler verilip sertifika olarak adlandırılmakta. Ülkemizde yangınla ilgili akredite olmuş bir kuruluş olmadığı için yangın eğitimi verebilecek olan kuruluşlar konusunda da tartışmalar sürmekte. Peki, bu sürecin nasıl aşılması gerekmekte.

Öncelikle eğitimi veren kurumların kimler olduğu önemli. Belediye itfaiye grupları, yangın söndürücü şirketleri ve eğitim kurumları son olarak da bireysel sivil savunma uzmanları. Bu kurumlar ve kişilerin eğitim vermeleri için eğiticilerinin belli başlı belgelere sahip olmaları gerekmektedir. Bu belgeler en az 1. Seviye yangın eğitici belgesi, eğitici eğitmen belgesidir. Firmalarda verilen eğitimlerin sağlıklı olması açısından eğitimi alacak firmaya ve çalışma alanına uygun bir eğitim planlanmalıdır. Örnek olarak bir market deposuna verilen eğitimde ağırlıklı olarak A sınıfı yangınlar ve müdahale yöntemlerinden bahsedilmelidir. Eğitimlerin ardından yapılacak olan tatbikatların yine firma çalışma şartlarına uygun ve gerçekçi bir şekilde yapılması gerekir. Temel Yangın eğitimi her firmanın tüm personeline aldırması gereken bir eğitimdir. Ancak acil durum destek ekiplerinin alması gereken eğitimler yapacakları işe göre özel eğitimler olmalıdır.  Bu özel eğitimler sertifikalı İleri yangın eğitimleri olmalıdır. Her firma mutlaka yılda bir kere tatbikat yaptırmalı ve bu tatbikatlar firmaya uygun senaryolar hazırlanıp gerçeğe en yakın şekilde yapılmalıdır. Yapılan tatbikatların ayrıntılı raporları tutularak tutanaklara geçmelidir.

Temel Yangın Eğitimi ;

Amaç : Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek.

Eğitime Katılacaklar : Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan Tüm Personel ve Acil Müdahale Ekipleri görevlileri

Katılım Belesi : Katılımcılara Temel Yangın Eğitimi Sertifikası verilir.

Süre : 4 Saat

Kapsam

 •  Neden yangın eğitimi
 •  Yasal Mevzuat ve standartlar
 •  Yangın farkındalığı
 •  Yangın ve temel kavramlar
 •  Yanma ve yangın bilgisi
 •  Yanıcı maddeler
 •  Yanma çeşitleri
 •  Yanma Ürünleri
 •  Yangınların Sınıflandırılması
 •  Yangın Nedenleri
 •  Yangının sebep olan etkenleri
 •  Yangın türleri
 •  Yangın yerindeki Tehlikeler
 •  Yangın Önleyici Tedbirler
 •  Yangın söndürme yöntemleri
 •  Yangın söndürme maddeleri ve özellikleri
 •  Yangın Söndürme Cihazları (YSC) ve Kullanma Teknikleri
 •  Otomatik Yangın Algılama ve söndürme Sistemleri
 •  Yangın ve İnsan davranışı
 •  Yangın Acil Durum Planı
 •  Yangın Acil Durum ekipleri