Thumb

İSKELE SÜPERVİZÖRÜ

 İskele Süpervizörlüğü;

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, kurulması gerekli iskeleyi, mevcut şartname, yönetmelik ve montaj planlarına göre, iklim şartlarını göz önüne alarak; kullanıcılar, üçüncü şahıslar ve çevre şartlarını da gözeterek işverenin konu ile ilgili tüm direktiflerine uygun olarak kuran veya kurulumunu sağlatan, uzun süreli kullanımlar sırasında periyodik kontrolünü yapan, iş bitiminde aynı koşullarla iskeleyi sökülmesini denetleyen ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Uzman Analiz Osgb olarak uzman ekibimizle 14 günde bir kez olmak üzere iskelelerinizi kontrol ederek mavi etiket yapıştırıyoruz.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

İskele/platformun minimum gereksinimleri TSEN12811 (Geçici İş Donanımları)’ de belirtildiği şekilde olmalı, kullanılan tüm malzemeler TSEN12810 (Ön Yapımlı Bileşenlerden oluşan Cephe İskeleleri) ve TSEN12811 standartlarına uygun olmalıdır. İşin gereğine göre çalışma sürecinde kendi meslektaşları ve iş sahibi ile iletişim içerisinde çalışır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren yüksek derecede kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Bu alanda çalışacak kişilerin, çalıştığı işletmeye göre gerekli güvenlik önlemlerin alınması kaydıyla açık veya kapalı ortamlarda, tozlu, gazlı veya nemli ortamlarda, gürültülü yerlerde, sıcak veya soğuk ortamlarda çalışması esastır.

Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

İskele Süpervizörlüğü; iş iskelesi ile ilgili şartnamelere uygun çalışma yapması, yükseklik fobisinin olmaması ve “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması gerekir. Raporda ağır ve tehlikeli işlerde çalışa bilir ibaresi  ve  yüksekte çalışabilir ibaresi olmalıdır.

Uzman Analiz Osgb olarak İşyeri Hekimimizle gerekli kontrolleri yaptıktan ve sağlık tetkiklerinin sonucunu aldıktan sonra  sonuçlarda bir sıkıntı yok ise yukarıdaki ibareleri ekliyoruz.

 İş İskelesi

Binaların ve diğer yapıların inşaa, bakım, onarım ve yıkım işlerinin gerçekleştirilmesinde güvenli bir çalışma ortamının ve bu ortama güvenli erişim sağlanması için gerekli olan geçici inşaat yapısı olarak tanımlanmaktadır.

İskele Gereklilikleri İskeleler sertifikalı iskele ustaları tarafından kurulmalıdır. Kurulum yeri ve kurulum metodu yetkili mühendis ile birlikte değerlendirilmelidir.

İskele kurulum yerinde ve kurulumu esnasında ortaya çıkabilecek tehlikeler

• Yüksekten düşme:

 2 m. nin üzerindeki çalışmalarda yüksekten düşme esnasında ciddi yaralanmalar söz konusu olmaktadır. Uygun olmayan çalışma platformlarından, yetersiz geçişlerden, korkuluğu olmayan iskelelerden, yapı ile iskele arasındaki boşluklardan, kaygan yüzeylerden kayarak veya engellere takılarak düşmeler yaşanmaktadır. Elektrik çarpması sonucunda da düşmeler yaşanmaktadır

 

 • Parça düşmesi

Kullanılan El aletleri ve iskele elemanları kullanım ve taşıma esnasında yüksekten düşerek çalışanların yaralanmasına neden olmaktadır.

• İskelenin çökmesi veya devrilmesi

 İskelenin düzgün şekilde kurulmaması, zayıf zemin üzerine kurulum, eksik elemanla kurulum, aşırı yükleme, rüzgar yükü ve iskele yüküne uygun sabitleme yapılmaması, korozyona uğramış ve hasarlı ekipmanla kurulum yapıldığında iskele çökebilir veya devrilebilir. İskeleye dışarıdan gelen darbe veya iş makinasını çarpması da iskelenin devrilmesine neden olabilir. Şiddetli rüzgar, fırtına ve kar yükü; Şiddetli rüzgar ve fırtınalı havalarda iskele kurulumu veya sökümü yapılması yada iskelede çalışılması durumunda iskele devrilebilir yada çalışanlar iskeleden düşebilir. İskele üzerinde birikmiş olan kar, iskele üzerinde aşırı yüke neden olacağından iskelenin çökmesine neden olabilir.

• Elektrik tehlikesi

Kurulum yapılan yere yakın yerden geçen havayı enerji hatlarına yaklaşım yada temas sonucunda elektrik kazası yaşanabilir. Hasarlı elektrik kablosu ve hasarlı elektrikli ekipmanlara temas sonucunda da elektrik kazası yaşanabilir.

 • İki parça arasına uzuv sıkışması

İskele parçaları arasında uzuv kalması , parçaların devrilmesi ve parça düşmesi durumunda uzuv yaralanmaları olabilir.

 • Ergonomik zorlanma ve omuz fıtığı

İskele parçalarının taşınması, kaldırılması esnasında vücudun uygun kullanılmamasına bağlı olarak bel zorlanmalarına neden olabilir, iskele borularının omuzda taşınması esnasında omuz liflerinin zarar görmesi söz konusu olabilir

 • Kurulum çevresinden kaynaklı tehlikeler

            Kurulum çevresinde yapılan çalışmalar, araç trafiği ve insan trafiği iskeleye zarar ve iskele çalışanlarına verebilir.

• Harici tehlikeler

Toz: Çalışanlar yapıda yapılan çalışmalardan ortama yayılan tozdan etkilenebilir.

 • Yapıda kullanılan yada çevredeki kimyasallar:

Kimyasallar cilt tahrişi, zehirlenme, sağlığa zarar, doku kaybı(korozif madde) ve yangına neden olabir.

 Petro kimya tesislerinde çalışmalar esnasında ortaya çıkan hidrojen sülfür zehirlenmelere neden olabilir.

            Gürültü çevrede çalışan ekipmanlardan kaynaklı olarak gürültü ortaya çıkabilir.